مرور برچسب

ذخیره سازی

در مقاله های گذشته تک تیک درباره سیستم های ذخیره سازی ۳PAR درباره CPG و Common Provision Groups به تفضیل صحبت کردیم. می دانیم که هاست ها برای استفاده از فضای ذخیره سازی ، نمی توانند مستقیم از CPG استفاده کنند. بنابراین باید از مفهوم دیگری به نام Virtual Volumes و vluns بهره ببریم که بتوانیم فضای…
ادامه مطلب ...
در سلسه مقاله هایی که درباره SAN وStorage  منتشر کردیم ، توضیح داده شد که به طور کلی ، Storage Area Network  ها از سه نوع پروتکل بهره می گیرند. این سه پروتکل IPSAN ،  Fiber Channel SAN و FCoE SAN هستند. همچنین IPSAN خود به دو دسته FCIP و iSCSI تقسیم می شود. در مقاله قبلی تاکید کردیم که FCIP نباید با…
ادامه مطلب ...