کلید های میانبر نرم افزار VMware WorkStation

همیشه دانستن کلید های میانبر نرم افزارها برای حرفه ای هیجان انگیز است. برخی مواقع عدم استفاده از کلیدهای میانبر باعث طولانی شدن مدت اجرای پروژه و یا پشتیبانی و عیب یابی سرویس ها می گردد؛ در این مقاله به معرفی کلید های ترکیبی برنامه VMware Workstation می پردازیم.

ساخت ماشین مجازی جدید Ctrl + N
باز نمودن ماشین مجازی موجود Ctrl + O
بستن زبانه (TAB) ماشین مجازی Ctrl + w
بستن زبانه (TAB) ماشین مجازی Ctrl + F4
اتصال به سرور Ctrl + L
نمایش پنجره Preference Ctrl + P
نمایش به صورت تمام صفحه و خروج از آن Ctrl + Alt + Enter
رفتن به زیانه (TAB) بعدی Ctrl + Tab
رفتن به زیانه (TAB) قبلی  Ctrl  + Shift + Tab
نمایش راهنمای نرم افزار F1
نمایش قسمت Library F9
نمایش قسمت Thumbnail F8
روشن کردن ماشین مجازی Ctrl + B
خاموش کردن ماشین مجازی Ctrl+ E
ذخیره ماشین مجازی Ctrl + J
کنترل ماوس و کیبورد در اختیار ماشین مجازی قرار می گیرد  Ctrl + G
کنترل ماوس و کیبورد را ماشین مجازی می گیرد Ctrl + Alt
روشن کردن ماشین مجازی Ctrl  + B
خاموش کردن ماشین مجازی Ctrl + E
راه اندازی مجدد ماشین مجازی Ctrl + R
قرار دادن ماشین مجازی در وضعیت Suspend Ctrl + j
عکس گرفتن  (Screen Shoot) از صفحه ماشین مجازی Ctrl  + Alt + Print Screen
باز کردن پنجره تنظیمات ماشین مجازی Ctrl  + D
باز کردن صفحه کنترل Snapshot Ctrl  + M
رفتن ماشین مجازی به حالت ایست Ctrl + shift + P
ارسال دستور کلید های ترکیبی Ctrl + Alt + Delete به ماشین مجازی Ctrl + Alt + Insert
زمانی که در حالت Unity Mode قرار دارید باعث نمایش دادن Start  می شود Ctrl + Shift + U
بستن برنامه VMware Workstation Alt + F4

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.